Filozofija

Daudzi var pārdot un uzstādīt gaismekļus, tomēr svarīgi ir skatīties uz projekta realizāciju daudz plašākā mērogā. Firmas darbam jābāzējas uz filozofiju, uz kuru viņa balstās. Mēs specializējamies 3 komponentos mūsu gaismas būšanā: kvalitāte, universalitāte un pragmatisms.

Kvalitāte


Kvalitatīvi realizēts projekts ir projekts, kurš izpildīts laikā, budžeta ietvaros un bez pretenzijām par rezultātu. Mēs pieejam mūsu gaismas risinājumu realizācijai tieši no šī skatupunkta – visiem jābūt apmierinātiem ar rezultātu. Pasūtītājs, projektētājs, pilsētas iedzīvotājs, mājas iemītnieks un protams – mēs. Par galveno kvalitātes kritēriju mēs izvēlamies divus dokumentus: atsauce no pasūtītāja pēc darba pabeigšanas un atsauce no pasūtītāja pēc garantijas termiņa beigām. Šo divu dokumentu esamība ir galvenais kvalitātes kritērijs projektos.

Universalitāte


Kvalitatīvi izpildīts pasūtījums loģiski noved pie draudzības daudzu gadu garumā. Mēs cenšamies piedāvāt pasūtītājam maksimāli plašu pakalpojumu sfēru – projektēšana, celtniecība, konsultācijas, šādā veidā iegūts risinājums dod lielas garantijas, jo visa atbildība par projektu balsts uz vienu konkrētu, enerģisku izpildītāju – mums.

Pragmatisms


Kāpēc investēt simtiem tūkstošus, ja var iztikt ar vienu? Mēs esam ieinteresēti tajā, lai rezultāts tiktu sasniegts ar minimāliem ieguldījumiem. Ja iespējams iztikt ar vienu labu gaismekli, kāpēc likt divus? Ja gaismekļa efektivitāte no augšas ir lielāka, tad kāpēc uzstādīt gaismekli apakšā? Ja iespējams piesaistīt līdzfinansējumu, kāpēc maksāt pašiem? Kopumā mēs optimizējam mūsu projektus, lai par investētajiem līdzekļiem iegūtu vairāk labumu – gaismu, ilgtermiņu, prieku.

 

 

 

Print