ES fondu apgūve

Projekts Gads Programma
Ielu apgaismojuma pārbūve pie T-1738 Krasta iela Z-1, Z-3 un Z-4 grupu 0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Rūjienas novada Rūjienas pilsētā
2013
Logo KPFI
Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, 2.kārta
2013
 Logo KPFI
Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā
2013
 Logo KPFI
Olaines novada, Olaines pilsētas Zemgales, Stacijas, Skolas ielu un Jaunolaine, Priežu ielas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija
2013
 Logo KPFI
Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētā
2013
Logo KPFI
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
2013
 Logo KPFI
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolai
2013
Logo KPFI
Rūjienas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas otra kārta
2012
Logo KPFI
Print