Publiskie iepirkumi

Lai piedalītos valsts iepirkumos, firmai jāizpilda virkne minimālo valsts prasību: nodokļu parādu neesamība, noteikta darba pieredze dažādos projektos, sertificēti speciālisti, minimālais gada apgrozījums, spēja strādāt ar juridiskiem un projektu dokumentiem utt. Mēs varam un piedalāmies valsts pasūtījumos – zemāk uzskaitīti projekti, kuros izpildām valsts pasūtījumus.

Projekta nosaukums Ident. Nr. Pasūtītājs Datums Summa bez PVN
Ielu apgaismojuma pārbūve pie T-1738 Krasta iela Z-1, Z-3 un Z-4 grupu 0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Rūjienas novada Rūjienas pilsētā (45316100-6) RNP 2013/5/KPFI Rūjienas novada pašvaldība(90009115162) 28/08/2013 54 747,00 LVL
Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā (31527260-645316100-6) ONP 2013/19/KPFI Olaines novada pašvaldība(90000024332) 28/08/2013 37 220,35 LVL
Rūjienas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas otrā kārta (45316100-6) RNP 2013/4/KPFI Rūjienas novada pašvaldība(90009115162) 21/08/2013 79 922,65 LVL
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (45316100-6) SND 2013/30(8.1) Stopiņu novada dome(90000067986) 16/08/2013 97 708,04 LVL
Mazsalacas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija(45316100-6) MNP 2012/3 KPFI Mazsalacas novada pašvaldība(90009114167) 31/05/2012 83 943,95 LVL
Rūjienas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija(45316100-6) RNP 2012/4 KPFI Rūjienas novada pašvaldība(90009115162) 13/04/2012 91 439,19 LVL
Ventas tilta Ventspilī izgaismošana VBOP-2011-28

Ventspils brīvostas pārvalde

25.05.2011 282137.13

Print