BCCL

Public

In order to participate in government tenders, companies must meet a set of minimum requirements: no significant tax debts, specific job experience in various projects, certified personnel, minimum annual turnover, ability to work with legal documents and projects and so on. We can and are participating in government procurements. Here are some of the projects we participated in:

Projekta nosaukums Ident. Nr. Pasūtītājs Datums Summa bez PVN
Ielu apgaismojuma pārbūve pie T-1738 Krasta iela Z-1, Z-3 un Z-4 grupu 0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Rūjienas novada Rūjienas pilsētā (45316100-6) RNP 2013/5/KPFI Rūjienas novada pašvaldība(90009115162) 28/08/2013 54 747,00 LVL
Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā (31527260-645316100-6) ONP 2013/19/KPFI Olaines novada pašvaldība(90000024332) 28/08/2013 37 220,35 LVL
Rūjienas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas otrā kārta (45316100-6) RNP 2013/4/KPFI Rūjienas novada pašvaldība(90009115162) 21/08/2013 79 922,65 LVL
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (45316100-6) SND 2013/30(8.1) Stopiņu novada dome(90000067986) 16/08/2013 97 708,04 LVL
Mazsalacas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija(45316100-6) MNP 2012/3 KPFI Mazsalacas novada pašvaldība(90009114167) 31/05/2012 83 943,95 LVL
Rūjienas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija(45316100-6) RNP 2012/4 KPFI Rūjienas novada pašvaldība(90009115162) 13/04/2012 91 439,19 LVL
Ventas tilta Ventspilī izgaismošana VBOP-2011-28

Ventspils brīvostas pārvalde

25.05.2011 282137.13
Print